Uitgangspunten

De bestuurders van Sociaal Hoorn zijn vrijwilligers en krijgen geen salaris voor hun arbeid voor Sociaal Hoorn.

De penningmeester en de fractievoorzitter hebben beiden, onafhankelijk van elkaar, toegang tot de bankrekening van Sociaal Hoorn. Bij beëindiging van de vereniging gaan alle overige fondsen naar een ‘goed doel’. Dit is notarieel vastgelegd.

Er is geen Raad van Toezicht.


Doel van de Politieke Vereniging Sociaal Hoorn:

Het vertegenwoordigen van de kiezers van Sociaal Hoorn in de gemeenteraad en het versterken van het sociaal beleid voor onze kiezers in de Hoornse Gemeenteraad.


Aanleiding voor de oprichting van Sociaal Hoorn zijn de mogelijkheden voor een sterker sociaal geluid in het politieke landschap van de gemeente Hoorn.

Sociaal Hoorn zet zich, door middel van het nastreven van sociale uitgangspunten (zie verkiezingsprogramma) in voor álle inwoners van de gemeente Hoorn.

Verworven fondsen worden gebruikt om de campagnes van Sociaal Hoorn te ondersteunen. De campagnes hebben tot doel kiezers te werven en zo invloed op de lokale politiek te vergroten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter - Richard de Rooij

Penningmeester - vacant

Secretaris - Mimoun El Hannouti