Gemeenteraad

22-03-2022

Duiding verkiezingsuitslag

In de gemeenteraad (22-03-2022) heeft Jeroen van der Veer namens Sociaal Hoorn de duiding van de verkiezingsuitslag weergegeven. Hieronder een korte samenvatting.

Sociaal Hoorn feliciteert alle fracties met hun winst in deze verkiezingen, in het bijzonder de fracties Tonnaer en Hoorn Lokaal. Sociaal Hoorn vindt, dat de lokale partij met de meeste winst Hoorn Lokaal verantwoordelijkheid moet nemen. Dat zijn zij aan de kiezers verplicht.

Sociaal Hoorn heeft vier jaar geleden zelf deze verantwoordelijkheid ook genomen en staat klaar om dit weer te doen. Al zijn we ons bewust dat wij niet aan zet zijn, doch beschikbaar.

Sociaal Hoorn wil ook alle kiezers die op ons gestemd hebben, hartelijk bedanken. Sociaal Hoorn heeft dankzij hen meer stemmen gekregen dan in 2018 en heeft daarmee ook een goed resultaat neergezet.

Lokale partijen zijn de gemeenteraad voor het eerst in de meerderheid, namelijk 18 zetels en dat is ook een mooi resultaat. Onze inwoners kiezen lokaal.

Het huidige college heeft het goed gedaan volgens de kiezers, weinig verloren en zeker niet compleet weggevaagd.

Er zijn grote vraagstukken die op de stad afkomen, zoals de vluchtelingenstroom uit Oekraïne en de toenemende (energie)armoede. Daarom is er snelheid geboden in de coalitievorming.

De Raad moet zich bewust zijn, dat het huidige college demissionair is en alleen nog op de winkel kan passen.