Sociaal Hoorn pleit voor ondersteuning van Sportopbouwwerk.

Er werd door de Hoornse politieke partijen en de aanwezige vertegenwoordigers van sportverenigingen onder meer gediscussieerd over de rol van de gemeente Hoorn ten opzichte van de verenigingen en de taken van de verenigingen naar de Hoornse bevolking. De aanwezigen stemden over de antwoorden op vragen die de politiek aan de aanwezigen stelde en over stellingen die de organisatie de groep voorlegde. 

Er was veel belangstelling van zowel politiek als verenigingen. De bijeenkomst was in een warm en klein zaaltje in Sportcentrum Hoorn. Er was een goede kritische sfeer. Een veelvuldig terugkerend onderwerp bij de politieke sprekers en de vertegenwoordigers van de verenigingen  was subsidie en de verdeling hiervan. 

Onze fractievoorzitter, Jeroen van der Veer verdedigde met vuur het belang van Sportopbouwwerk en sport voor àlle Hoornse inwoners. Sportopbouwwerk is een gemeentelijke organisatie die mensen aanzet tot sporten. Het is een gemeentelijke organisatie voor mensen die zich minder makkelijk bewegen of bij een sportvereniging aansluiten. Alle stemmende aanwezigen, van zowel politiek als van de clubs, deelden de mening van Sociaal Hoorn.
Sportopbouwwerk Hoorn is een uitvoerende tak van de Gemeente Hoorn. De mensen van sportopbouwwerk organiseren opbouw- en wekelijkse activiteiten voor de Hoornse inwoners. Hierbij ligt het accent op stimuleren, activeren en motiveren om meer te bewegen.Richard de Rooij

Commissielid Sociaal Hoorn

Kandidaat raadslid no. 4