3 locaties Flexwonen en Tiny Houses: een mooie kruisbestuiving.

Belangrijk punt voor Sociaal Hoorn is het uitbreiden van het aantal sociale huurwoningen. De opleveringen van reguliere woningen door Intermaris in 2018 is nul. De enige toevoeging in 2018 is 60 flexwoningen. Natuurlijk willen we meer reguliere sociale woningbouw, maar voor nu vindt Sociaal Hoorn het erg belangrijk dat deze flexwoningen er ook echt allemaal komen, om een groep spoedzoekers die in het normale systeem nagenoeg geen kans op een woning hebben, een tijdelijke plek in onze mooie stad te bieden van waaruit de stap naar een vaste plek gemaakt kan worden. 

Wat wel moet worden meegenomen in de uitwerking is dat goede begeleiding nodig en belangrijk is, voor toezicht, hulp, maar ook om verbinding tussen mensen te organiseren.  Daarvoor is een gemeenschappelijke ruimte als ontmoetingsplek een voordeel.  Verder zijn wederkerigheid en betrokkenheid bij de deelnemers belangrijke pijlers van een succesvolle flex woongemeenschap. 

Daarom vinden we het ook een gemiste kans dat het Landje van Mak niet wordt opgenoemd als locatie voor flexwonen. In de commissie van 23 januari hebben wij aan de commissie en wethouder gevraagd dit toch verder uit te werken. Even kort onze argumenten voor landje van Mak:

  • Het parkeerprobleem van Westfriezen kan op eigen terrein worden opgelost als het asfalt van het handbalveld wordt gebruikt voor parkeren en handbalveld naast het B veld wordt gelegd. Daar is ruimte;
  • Op deze locatie komt waarschijnlijk ook een plek voor Tiny Houses. Onderdeel hiervan is een gezamenlijke ruimte, deze is samen met de flexwoon concept op te zetten en te gebruiken als ontmoetingsplek of voor het organiseren van activiteiten;
  • Bij de Tiny Houses komt stadslandbouw. Wij zien daar  mogelijkheden om bijvoorbeeld mensen die uitstromen uit beschermd wonen een maatschappelijke taak te geven en tegelijkertijd de wederkerigheid in te vullen die belangrijk is bij flexwonen. De betrokkenheid naar de eigen leefomgeving neemt dan toe.

Er kan zo een mooie kruisbestuiving worden gevonden met de mogelijke vestiging van Tiny Houses en flexwonen er vlak naast. Bijkomend voordeel is dat de 60 flexwoningen over 3 locaties kunnen worden verspreid in plaats van de voorgestelde 2 locaties.  Door per locatie een kleiner aantal flexwoningen neer te zetten is de verbinding met de wijk beter te leggen en kleine schaal maakt beheersing beter te organiseren. Aan het einde van de vergadering kwam de toezegging van de wethouder om het voorstel van Sociaal Hoorn mee te nemen naar het college. Na verdere uitwerking komt in de zomer het definitieve voorstel naar de gemeenteraad. 

foto: Finch Buildings/ fotograaf Kees Hummel.