Sociaal Hoorn kiest lijsttrekker en wethouderskandidaat.

Unaniem is gekozen voor Jeroen van der Veer als lijsttrekker en Kholoud al Mobayed als wethouderskandidate.

‘Met Jeroen van der Veer hebben we een zeer ervaren lijsttrekker, die het samenspel in de politieke arena goed begrijpt. Kholoud al Mobayed biedt als wethouderskandidate de vertrouwde basis die nodig is om door te bouwen,’ aldus Richard de Rooij (partijvoorzitter). ‘We zijn de sociale partij van Hoorn en willen voortzetten, wat we in de afgelopen vier jaar hebben bereikt.’

‘Voor de komende coalitie liggen er op sociaal gebied grote thema’s. We hebben in Hoorn woningen nodig voor de sociale huur die betaalbaar zijn. Deze woningen moeten we echt gaan bouwen. In sommige wijken zijn de basisscholen aan vernieuwing toe. Wij vinden dat kinderen in frisse en moderne gebouwen onderwijs moeten krijgen. Nog lang niet iedereen kan zijn rekeningen betalen en/of maandelijks rondkomen. Dat verdient onze steun. Het is belangrijk dat dit vanuit een sociaal hart wordt opgepakt. Mensen die het hard nodig hebben, dreigen anders buiten de boot te vallen met alle financiële gevolgen van dien,’ aldus Kholoud al Mobayed.

‘Het is belangrijk dat wij ons het lot van iedereen in Hoorn aantrekken en zorgen dat iedereen kan meedoen en meekomen. Voor die samenhorigheid staat Sociaal Hoorn en voor dat belang willen wij strijden,’ aldus Jeroen van der Veer. ‘We hebben er veel zin in en gaan vol energie de verkiezingen in maart volgend jaar tegemoet’.

De aankomende periode zal de kandidatenlijst vorm krijgen. Deze zal in de ledenvergadering worden vastgesteld. Tijdens deze ledenvergadering zal tevens het verkiezingsprogramma worden vastgesteld.

Een fractievergadering bijwonen? Wees welkom! Info@sociaalhoorn.nl