Aanmelding lidmaatschap Sociaal Hoorn

De lidmaadschapsbijdrage is €10,- voor kalenderjaar 2021. De algemene voorwaarden en privacy statement kunt u hier lezen.