Beleid:

De bestuurders van Sociaal Hoorn zijn vrijwilligers en krijgen geen salaris voor hun arbeid voor Sociaal Hoorn

De Penningmeester en Fractievoorzitter hebben beiden, onafhankelijk van elkaar, toegang tot de bankrekening van Sociaal Hoorn. Bij beëindiging van de vereniging gaan alle overige fondsen naar een “goed doel”. Dit is Notarieel vastgelegd.

Er is geen raad van toezicht.

Doel van de Politieke Vereniging Sociaal Hoorn:

Het vertegenwoordigen van de kiezers van Sociaal Hoorn in de gemeenteraad. Het versterken van het sociaal beleid voor onze kiezers in de Hoornse Gemeenteraad.

Aanleiding oprichting: Mogelijkheden voor een sterker sociaal geluid in het politieke landschap van de gemeente Hoorn.

Sociaal Hoorn zet zich, door middel van het nastreven van sociale uitgangspunten (zie verkiezingsprogramma) in voor álle inwoners van de gemeente Hoorn.

Verworven fondsen zullen worden gebruikt om de campagnes van Sociaal Hoorn te ondersteunen. De campagnes hebben tot doel kiezers te werven en zo invloed op de lokale politiek te vergroten.


Resultaat per 15/01/2018- 19/11/2018:

Inkomsten: €8470

uitgaven: € 8338

resutaat: €132

Begroting 2019:

Inkomsten: €7080

uitgaven €4243

sparen/reserveren €2837


Het Team van Sociaal Hoorn:


Raadslid en Fractievoorzitter: Jeroen van der Veer
Raadslid: Alex SmitCommissielid Leo de BockWethouder: Kholoud Al Mobayed
Partijvoorzitter en Penningmeester: Richard de Rooij
Partijsecretaris: Mimoun El Hannouti.

Mimoun El Hannouti, partijsecretaris


Algemeen bestuurslid: Myra Couvert


Myra Coevert.