Mijn naam is Jeroen van der Veer en lijsttrekker van Sociaal Hoorn. Ik ben al geruime tijd raadslid. De laatste jaren als fractievoorzitter. Het raadslidmaatschap doe ik naast mijn baan als docent Maatschappijleer op een MBO.  Ik ben getrouwd en vader van twee kinderen. Tijdens mijn raadslidmaatschap heb ik mij ingezet voor (jeugd)zorg, sport en duurzaamheid. Sociaal Hoorn staat voor het met elkaar oppakken van problemen en nieuwe ideeën verwezenlijken.
Samen verder bouwen aan een sociaal Hoorn. Ik vind het van belang dat dat iedereen in Hoorn mee kan doen. Dat kinderen niet langs de kant staan omdat de ouders niet voldoende geld hebben voor de sportclub. Dat er voldoende werk is zodat men snel weer aan een betaalde baan kan komen en dat iedereen de zorg krijgt die het nodig heeft.
Ik ben Kholoud al Mobayed en ik sta op nummer 2 op de lijst van Sociaal Hoorn. Oorspronkelijk kom ik uit Syrië, Damascus. 18 jaar geleden ben ik na mijn studie rechten naar Nederland gekomen. In het dagelijks leven ben ik leidinggevende bij de Belastingdienst en moeder van 3 kinderen Sidra, Dean en Ward. 
Inmiddels ben ik 12 jaar actief als gemeenteraadslid in Hoorn en in die jaren heb ik mij vooral gericht op het bestrijden van armoede en het verbeteren van de arbeidsmarkt- en maatschappelijke participatie. Ik geloof er in, dat iedereen graag een bijdrage in de samenleving wil leveren. Ik vind het belangrijk dat iedereen de hulp geboden wordt om dit mogelijk te maken. En ik maak er binnen de gemeente graag punten van om dit te ondersteunen.
De komende jaren wil ik mij onder andere inzetten voor  het verder verhogen van de bijstandsnorm voor de bijzondere bijstand waardoor meer mensen ondersteund kunnen worden, de extra ondersteuning voor ZZP-ers en het blijven ondersteunen van locale initiatieven zoals de kinderkledingbank, project stand-by en de opvang van dak- en thuislozen.
Verder vind ik het belangrijk dat vluchtelingen en nieuwkomers de hulp krijgen die nodig is om een solide plaats te vinden in de gemeente Hoorn.
Sociaal Hoorn staat voor mij voor het met elkaar oppakken van deze problemen en nieuwe ideeën en oplossingen verwezenlijken. Samen bouwen wij verder aan een sociaal Hoorn.
Mijn naam is Alex Smit en ik sta op nummer 3 op de lijst van Sociaal Hoorn. Ik ben de echtgenoot van Mariska en de vader van Xander en Femke. Ik ben sinds 2014 lid van de gemeenteraad in Hoorn. Naast het raadswerk ben ik werkzaam als afdelingshoofd in een gevangenis.
De afgelopen periode was ik raadslid  namens de SP. Nadat bleek dat deze partij de komende periode niet zou deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen ben ik bij Sociaal Hoorn terecht gekomen. Er moet namelijk in  Hoorn een écht sociale partij sociale zijn die het opneemt voor de mensen. Ik denk dat Sociaal Hoorn deze partij is.

Mijn naam is Richard de Rooij en ik sta op nummer 4 op de lijst van Sociaal Hoorn.Geboren en getogen in Hoorn. Getrouwd en twee kinderen. Ik werk in het centrum van Hoorn bij een kledingimport bedrijf. Ik heb mij al enkele jaren ingezet als vrijwilliger; in de politiek als commissielid, bij Watersport Vereniging Hoorn en als Public Relations Manager bij Theater Het Pakhuis. Dat ik iets voor de inwoners van Hoorn kan doen vind ik een voorrecht. Komende 4 jaar wil ik mij als raadslid voor Sociaal Hoorn gaan inzetten. Ik vind een goed sociaal vangnet en gemeenschapszin erg belangrijk. Verder heeft onze haven, een groene energiezuinige stad, en de Hoornse economie mijn interesse.   

Mijn naam is Mimoun El Hannouti en ik ben kandidaat nummer 5 op de lijst van Sociaal Hoorn. Ik ben getrouwd en vader van twee dochters. Ik ben de politiek ingegaan vanwege mijn actieve sociaal-maatschappelijk betrokkenheid. Het geeft mij voldoening mensen bij te staan en te helpen in moeilijke tijden.

Ik ben opgegroeid in Hoorn. In loop van tijd heb ik heel veel liefde gekregen voor deze stad. Via deze weg wil ik daarom graag wat terug doen voor ons mooie Hoorn. Ik ben oprecht betrokken bij deze stad en wil mij graag inzetten voor de inwoners. Armoede aanpakken en investeren in gelijke kansen voor iedereen: gelijke kansen voor onderwijs, werk en wonen. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen mee kan doen.
Sociaal Hoorn staat midden in de samenleving en de inwoners staan centraal. Dit betekent  voor mij naar elkaar luisteren, samenwerken en samen op zoek gaan naar gepaste oplossingen waar iedereen baat bij heeft. Ik hoop dat wij samen een nog mooiere stad van Hoorn kunnen maken. Een stad waar iedereen thuishoort en mee kan doen.
Mijn naam is Sandra van Velse de afgelopen perioden ben ik actief geweest als raadslid van de SP in Hoorn. Nu ben ik kandidaat nummer 6 op de lijst van Sociaal Hoorn.
Nu deze partij niet mee gaat doen in de verkiezingen missen we de linkse stem in Hoorn.
Daarom Sociaal Hoorn !!!
Als alleenstaande moeder in de bijstand heb ik ervaren wat armoede doet met een gezin. Toen ik daarna werk vond als huishoudelijke hulp, was er nog steeds armoede. Ook ik ben een korte tijd afhankelijk geweest van de voedselbank. Als geen ander weet ik wat armoede met een gezin doet. Vooral kinderen worden getroffen; denk bijvoorbeeld aan uitsluiting en pesten omdat jou kind geen mobiel of de niet juiste kleding heeft. Geen sport of vakantie of uitjes waar je over mee kan praten als kind.
Dat alle kinderen gelijke kansen krijgen dat willen wij als Sociaal Hoorn.


Onze kandidatenlijst voor de raadsverkiezing van 21 maart 2018, en de volgorde van deze lijst, is samengesteld door de leden en het bestuur van onze politieke vereniging "Sociaal Hoorn". Wij hebben besloten de 1e zes kandidaten op deze pagina te publiceren. Overige kandidaten worden later bekend.