Sociaal Hoorn maakt een punt van armoedebestrijding


Sociaal Hoorn gelooft in een brede aanpak van armoedebestrijding. Wij zijn initiatiefnemer van het Actieplan Armoedebestrijding en wij maken ons sterk voor werkende mensen met een laag inkomen. Wij willen dat kinderen van werkende ouders met een laag inkomen (tot 140 procent van het minimum inkomen), in aanmerking komen voor het armoedebeleid. Sociaal Hoorn wil maatwerkoplossingen om armoede te bestrijden. Denken vanuit wat er nodig is in plaats van standaard pakketten en budgetten. Sociaal Hoorn wil dat er een ruim budget is voor armoedebestrijding. Sociaal Hoorn wil dat kinderen niet in armoede opgroeien, dat we als samenleving alles op alles zetten om de groep te bereiken die het nodig heeft. Hier is regie nodig om allerlei betrokken partijen bij elkaar te krijgen, zoals de leerplichtambtenaar, de zorgcoördinator, de budgetbeheerder/schuldhulpverlening, Intermaris, energieleveranciers en de huisarts. Mensen, maar zeker kinderen, mogen niet in armoede leven en opgroeien.