Sociaal Hoorn maakt een punt van duurzaamheid


Wij geloven dat groen belangrijk is voor de beleving en de tevredenheid van de inwoners. De klimaateffecten, zoals hevige regenval en hittestress, zijn steeds vaker merkbaar. Meer groen is wenselijk. Sociaal Hoorn vindt dat het niet van bovenaf kan worden opgelegd. Wij vinden dat er extra geld moet worden ingezet op verduurzaming. Deze investering zorgt ervoor dat Hoorn bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Wij vinden dat de gemeente Hoorn een voorbeeldfunctie heeft voor inwoners en andere gemeenten als het gaat om verduurzaming. 

Sociaal Hoorn wil inzetten op een groen Hoorn, waarin de beleving van de buurtbewoners centraal staat en waar de openbare ruimte onderhouden en toegankelijk is. Wij willen dat de gemeente in samenspraak met de wijk bepaalt op welke wijze het groen wordt ingevuld. De gemeente zou het extra aantrekkelijk kunnen maken door het groen per wijk te laten verschillen en zo meer diversiteit aan te brengen. Sociaal Hoorn wil dat er ook meer geld beschikbaar wordt gesteld voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen, zonneboilers, isolatie en waterstof. Sociaal Hoorn vindt dat er elk jaar een aanzienlijk budget voor duurzaamheidsinvestering voor particulieren beschikbaar moet worden gesteld. Het aanbieden van het afval op de huidige manier is voor Sociaal Hoorn niet langer houdbaar. Het aanbieden van GFT, plastic en restafval moet anders en vooral beter. De ophaalfrequentie zorgt voor veel overlast bij inwoners. Deze maatregel moet anders. Sociaal Hoorn wil een diervriendelijk beleid in de gemeente Hoorn en wil een harde aanpak van dierenmishandeling.