Sociaal Hoorn maakt een punt van financiën


Sociaal Hoorn is voor een solide gemeentelijk huishoudboekje. We willen een sluitende (meerjaren)begroting. We willen de toeristenbelasting herinvoeren en de hondenbelasting afschaffen, eventueel gefaseerd. Sociaal Hoorn is voor een ruimhartig armoedebeleid. We zijn voor een trendmatige verhoging van de gemeentelijke belastingen. De aankomende jaren is er geld om te investeren. Sociaal Hoorn kiest ervoor om dit vooral sociaal te doen en dát te doen wat de stad versterkt. Parkeerinkomsten worden niet automatisch bestemd voor infrastructuur.