Sociaal Hoorn maakt een punt van onderwijs


Wij geloven dat kinderen de toekomst hebben. Kinderen moeten het beste onderwijs krijgen. Het belang van goed onderwijs is echter voor alle doelgroepen belangrijk. Door goed onderwijs kunnen mensen zich optimaal ontwikkelen en binden aan de stad.

Om dit mogelijk te maken is het van belang dat de gemeente Hoorn alle faciliteiten biedt om kinderen tot en met de leeftijd van 18 een opleiding te laten volgen op het eigen niveau en een succesvolle toekomst tegemoet te laten gaan. In Nederland wordt het hebben van diploma’s immers steeds belangrijker. In onze regio is er sprake van veel innovatie. Wij vinden dat er een broedplaats moet komen voor creatieve denkers, innovatieve werkgroepen en ondernemers. Dat geeft de stad dynamiek. Om dit mogelijk te maken is samenwerking van belang tussen de gemeente, de scholen, de werkgevers, ouders en kinderen.

Sociaal Hoorn vindt dat de gemeente zich moet blijven inzetten voor goed onderwijs op elk niveau. We willen het HBO naar Hoorn halen. Verder moeten er goede Mbo’s zijn en keuzevrijheid voor het voortgezet onderwijs. De gemeente moet blijvend het goede voorbeeld geven door voldoende stageplaatsen te bieden voor leerlingen uit Hoorn. Van het bedrijfsleven en non- profitorganisaties in Hoorn mag eenzelfde houding worden verwacht. Ook zij moeten voldoende

stageplaatsen aanbieden. Het curriculum van het onderwijs moet niet steeds worden aangevuld met sociaal-maatschappelijke problemen. De hoofdtaak blijft een goed onderwijsprogramma, waar indien nodig maatschappelijke thema’s besproken worden.

Ten aanzien van het basisonderwijs is Sociaal Hoorn voor Integrale Kind Centra (IKC). De huisvesting van het basisonderwijs in Hoorn verdient beter. De gemeente Hoorn zal met de schoolbesturen in gesprek moeten en zij zullen met elkaar moeten werken aan een moderne leeromgeving. Sociaal Hoorn maakt zich zorgen over het dreigende tekort aan leerkrachten binnen het onderwijs. Ook hierover moet de gemeente met de schoolbesturen in gesprek om deze (dreigende) tekorten terug te dringen.