Sociaal Hoorn maakt een punt van uitgaan, toerisme en winkelen


Hoorn heeft de potentie om dé winkelstad van West-Friesland te worden. Wij vinden dat het aantrekkelijker maken van de winkelstad Hoorn een positieve impuls geeft aan de economie van Hoorn. Het brede aanbod van kunst en cultuur is een economische drager voor Hoorn. Sociaal Hoorn wil daarom een aantrekkelijke binnenstad met voldoende afwisseling tussen winkels en horeca en ruimte voor unieke winkels en boetiekjes. Wij zijn een voorstander van het op zondag gratis parkeren.

Sociaal Hoorn wil dat leegstand van winkelpanden wordt beboet. Eigenaren van leegstaande winkelpanden betalen een hogere OZB wanneer het winkelpand meer dan drie maanden leeg staat. Leegstand doet namelijk afbreuk aan de beleving van de Binnenstad. Sociaal Hoorn wil dat de gemeente samen met de actieve middenstand een actieplan schrijft om te komen tot de winkelstad van West-Friesland. De reclamebelasting is niet alleen voor de winkeliers, maar ook voor bedrijfsterreinen en winkels in wijkwinkelcentra. Wij willen dat er gekeken wordt naar een andere manier van innen van deze reclamebelasting. Innen via de OZB is een mogelijkheid.

De horeca krijgt meer zeggenschap over de openings- en sluitingstijden. Sociaal Hoorn wil meer ruimte geven aan de horeca voor evenementen. Dit kan alleen als zij meer zorg dragen voor de

openbare ruimte en veiligheid. Camera’s worden hierbij ingezet, net als camera’s geplaatst op sloop- en hufterroutes.

Sociaal Hoorn vindt dat culturele instellingen goede huisvesting verdienen, maar niet in een gebouw. De afgelopen jaren is dit niet gelukt. Sociaal Hoorn wil dat kunst en cultuur voor een breed publiek toegankelijk zijn. Musea, voorstellingen, optredens, Outdoor Stereo, tentoonstellingen en andere uitingen van kunst en cultuur zijn van belang voor de gemeente. Waar nodig is hier subsidie voor beschikbaar. Een evenemententerrein bij de Binnenstad kan mogelijk gemaakt worden in het Julianapark.

Het vuurwerk tijdens de kermis en de Stadsfeesten zijn mooie voorbeelden van het samen beleven van cultuur. De monumentale stad en haven moeten meer gepromoot worden.