Sociaal Hoorn maakt een punt van verkeer


Wij geloven erin dat mensen altijd die vorm van vervoer kiezen die hen het beste past en dat het belangrijk is om alle vormen van vervoer te faciliteren. Het maken van een onlogische keuze daarbinnen leidt onmiddellijk tot ongemak. Wij vinden dat de inwoners gebaat zijn bij voldoende parkeerplaatsen, goede wegen, voldoende, slimme en goed onderhouden fiets- en wandelpaden.

Voor bewoners moeten er voldoende parkeerplaatsen zijn in de woonomgeving. Voor bezoekers van de diverse winkelgebieden is het belangrijk om te kunnen parkeren. Voor het centrum geldt, dat parkeren duurder mag zijn naarmate men dichter bij het centrum wenst te parkeren. Sociaal Hoorn is voor een integrale parkeervisie die samen met de stakeholders is opgesteld. De wegen in Hoorn verdienen het om goed onderhouden te zijn. Dit geldt ook voor de doorstroming binnen Hoorn. Tot nu toe hebben we geen antwoord op de turbo-rotonde en wachten we de verkeerseffecten af van de Westfrisiaweg. Wij willen kijken naar slimme oplossingen voor de verkeersdoorstroming en een betere afstelling van de stoplichten op de doorgaande wegen.

Ten aanzien van de wandel- en fietspaden wil Sociaal Hoorn dat deze goed onderhouden zijn. Sociaal Hoorn wil dat er een app ontwikkeld wordt, waar bewoners gebruik van kunnen maken om de slechte staat van weg-, wandel- en fietspaden gelijk te melden. Van de gemeente mag dan verwacht worden dat dit binnen korte termijn wordt opgelost.
De infrastructuur van de fiets- en wandelpaden moet uitgebreid worden. Het moet makkelijker worden om vanuit de wijken het centrum van Hoorn te bereiken.
Tenslotte wil Sociaal Hoorn dat er snelle fietsverbindingen komen vanuit Hoorn met de regiogemeenten. Dit stimuleert het gebruik van de (elektrische) fiets door forensen en ontlast de autowegen in de spitstijden.