Sociaal Hoorn maakt een punt van werk


Wij geloven dat mensen gelukkiger zijn, wanneer zij werk hebben en dat mensen beter in hun vel zitten als zij interessant en zinnig werk doen. De gemeente draagt de verantwoordelijkheid om mensen die niet aan het werk kunnen of willen, weer naar een baan te leiden. Wij zien vooral veel mogelijkheden in het aanbieden van opleidingen of door vrijwilligerswerk en/of sporten. De gemeente Hoorn kan dit niet alleen. Dit moet samen opgepakt worden met werkgevers. Zij creëren echte banen. Sociaal Hoorn wil dat er in Hoorn in de komende 4 jaar een plan moet worden opgesteld om minimaal 1.500 nieuwe banen in Hoorn te creëren.


Een uitkering is het laatste redmiddel. Voor mensen die langere tijd een uitkering ontvangen, wordt er gekeken op welke manier zij nuttig kunnen zijn voor de samenleving. Van de verplichting van een tegenprestatie willen we toewerken naar een gezamenlijk gedragen model, waarbij gekeken wordt naar de mate van participatie. In de grotere gemeenten wordt hier nu mee geëxperimenteerd. Misbruik van uitkeringen en dus misbruik van geld van de gemeenschap moet worden aangepakt. Sociaal Hoorn wil mensen structureel aan werk helpen. Werksaam voert dit voor de gemeente Hoorn uit. Mensen aan het werk helpen mag nooit ten koste gaan van verdringing. Werksaam gebruikt het uitzendbureau Flextensie niet meer. Wij vinden Flextensie geen goed middel voor re-integratie. Het is verdringing op de arbeidsmarkt. Sociaal Hoorn wil mensen perspectief bieden op de arbeidsmarkt of weer laten meedoen in de samenleving. Onnodige en overbodige tegenprestaties voor de bijstand wil Sociaal Hoorn niet meer. Sociaal Hoorn wil dat mensen in kwetsbare banen in overheidsdienst worden beschermd.
Werksaam kan worden betrokken bij het reguleren van de wiettteelt. Mogelijkheden hiervoor kunnen worden onderzocht.