Sociaal Hoorn maakt een punt van wonen


Hoorn is één van de mooiste steden om in te wonen omdat de ligging van Hoorn ten opzichte van de Randstad en het IJsselmeer uniek is. Wij denken dat Hoorn als woonstad aantrekkelijk blijft als het woningaanbod gevarieerd is en blijft. Het is belangrijk dat er een goed leefklimaat is, dat men zich veilig voelt en dat men niet lang op een woning hoeft te wachten.

Dit betekent dat er voor iedereen die dat wil een betaalbare huurwoning moet zijn en voor iedereen die dat wil een betaalbare koopwoning moet zijn. Hoorn zal nieuwbouwprojecten moeten aandurven waar andere dan reguliere woningmogelijkheden worden aangeboden. Er kan gedacht worden aan flexwoningen en Tiny House-concepten. Sociaal Hoorn wil waar dat mogelijk is meer hoogbouw.

Sociaal Hoorn wil meer sociale huurwoningen binnen de gemeente om wachtlijsten in te korten en opvang in noodsituaties blijvend mogelijk te maken. Sociaal Hoorn juicht daarom de flexwoningen toe. Vooral voor jongeren, statushouders en plotseling alleenstaanden kan deze vorm prima werken. Sociaal Hoorn wil dat de gemeente blijft doorgaan met het verstrekken van startersleningen voor inwoners die een eerste huis willen kopen.

Sociaal Hoorn wil dat de gemeente per wijk gaat kijken naar de mogelijkheden om het leefklimaat verder te verbeteren. In de Grote Waal worden stappen gezet. Wij willen ook verbetering en versteviging van (delen van) de wijken Kersenboogerd en Risdam. Sociaal Hoorn staat achter het uitgangspunt van een dementievriendelijke gemeente. Verder moeten er in de wijken voldoende ontmoetingsplekken voor jongeren en ouderen aanwezig zijn.

De toekomst vraagt verdere digitalisering. Sociaal Hoorn juicht dit toe, maar wel met de menselijke maat als uitgangspunt. Serviceverlening van de gemeente Hoorn is zoveel mogelijk digitaal, maar er blijft een loket waar je terecht kan voor alle (aan)vragen.