Sociaal Hoorn maakt een punt van zorg


Sociaal Hoorn vindt dat iedereen die zorg moet krijgen deze zorg ook ontvangt. Wij vinden dat de toegang tot zorg voor iedereen belangrijk is, ongeacht inkomen of leeftijd. Sociaal Hoorn wil toegankelijke zorg voor alle inwoners die het nodig hebben en meer preventieve zorg in het algemeen om de zorgvraag te verkleinen. Sociaal Hoorn gelooft dat een duidelijk preventiebeleid een belangrijke bijdrage levert aan het toegankelijk houden van de zorg. Wij geloven in minder bureaucratie in de zorg, meer handen aan het bed en een goede huishoudelijke hulpvoorziening.

Om dit mogelijk te maken moet er meer geïnvesteerd worden vanuit de gemeente in zorg. Maar met meer investeren alleen zijn wij er niet. Ook de wijze waarop er nu gewerkt wordt, verdient aandacht. De nadruk ligt momenteel vooral op de behandeling en zorgverlening van bestaande problemen. Het inzetten op preventie blijft daardoor achterwege. Sociaal Hoorn vindt daarom dat de extra investeringen vooral op preventie moeten worden ingezet, zodat het bestaande budget gebruikt wordt voor de huidige zorgvragen.

Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem, maar daarnaast voelen steeds meer inwoners zich in een bepaalde mate eenzaam. Een wijkgerichte aanpak, met budget per wijk, om allerlei activiteiten te organiseren is een goede manier om samenhang te creëren. Eenzaamheidsbestrijding onder alle inwoners moet de komende vier jaar op de agenda.

Het gaat in de zorg niet alleen om meer geld. Het gaat ook om het verkleinen van de administratieve lasten voor de zorgverleners om zodoende meer tijd over te houden voor ‘handen aan het bed’. Sociaal Hoorn wil, dat de gemeente samen met zorgverleners de uitdaging aangaat om de administratieve lasten opgelegd vanuit de gemeente met 70% te verminderen, zonder dat daarmee het afleggen van verantwoordelijkheid wordt aangetast.

Sociaal Hoorn wil dat de eigen bijdrage voor de goedkoopste collectieve zorgverzekering van de gemeente maximaal 50 euro wordt voor mensen met een minimuminkomen (tot 120%).

Integratie is een belangrijk punt. Integratie in de Nederlandse samenleving is van groot belang. Na de reguliere integratie volgt er een maatwerktraject. Integratie kan op deze manier beter slagen. Sociaal Hoorn wil dat nieuwkomers de taal leren. Op school, op het werk of op welke plek dan ook. Daar moet op worden ingezet.