Sociaal Hoorn deelnemer bij bijeenkomst “Aanpak Eenzaamheid”.

Op 25 januari organiseerde gemeente Hoorn een bijeenkomst over de aanpak van “Eenzaamheid” onder de Hoornse inwoners in wijkcentrum  “De Kreek”. Sociaal Hoorn was één van de deelnemers aan de bijeenkomst. Verder waren aanwezig o.a.  vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, verenigingen en andere politieke partijen.

Onder leiding van de procesbegeleider werd door de groep de problematiek rond eenzaamheid systematisch uitgevraagd, benaderd en in kaart gebracht.

De opgehaalde informatie wordt door de gemeente gebruikt om een plan van aanpak te maken.