Geen kind groeit op in armoede

Sociaal Hoorn wil niet dat kinderen in armoede opgroeien. We willen als partij alles op alles zetten om de groep te bereiken die het nodig heeft. Wij willen dat kinderen van werkende ouders met een laag inkomen in aanmerking komen voor ondersteuning. Sociaal Hoorn vindt ook dat de toegankelijkheid tot muziekles en theaterles vergroot moet worden, zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Daarvoor moet muziek en theater naar de klas en niet langer apart gesubsidieerd worden. Stem 16 maart 2022 op Sociaal Hoorn!

Stop de verkoop van sociale huurwoningen

Sociaal Hoorn wil al jaren meer sociale huurwoningen binnen de gemeente Hoorn. De wachtlijsten zijn enorm. Jongeren moeten jaren wachten en ondertussen verkoopt Intermaris 40 woningen per jaar. Allemaal woningen die heel graag door jongeren en gezinnen bewoond willen worden. Stop deze verkoop tot de woningen weer op peil zijn. Sociaal Hoorn wil daarom dat de gemeente jaarlijks 40 sociale huurwoningen opkoopt tot het moment dat er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn. Stem 16 maart 2022 op Sociaal Hoorn!

Goede en frisse basisscholen

Veel basisscholen zijn toe aan een nieuw gebouw of een stevige verbouwing. De huisvesting van het basisonderwijs in Hoorn verdient beter. Sociaal Hoorn wil dat de gemeente daar de komende jaren de portemonnee voor trekt. We moeten echt betere scholen hebben in onder andere Risdam-Noord en Risdam-Zuid. Sociaal Hoorn maakt zich zorgen over het dreigende tekort aan leerkrachten binnen het onderwijs. Ook hierover moet de gemeente met de schoolbesturen in gesprek om deze (dreigende) tekorten terug te dringen. Stem 16 maart 2022 op Sociaal Hoorn!

Werken in Hoorn: sneller een woning!

Sociaal Hoorn wil dat woningzoekenden die aan Hoorn gebonden zijn van de gemeente voorrang krijgen. Daarnaast wil Sociaal Hoorn dat er gekeken wordt naar de huidige manier van huisvesten van arbeidsmigranten in bepaalde wijken. Dit levert namelijk problemen op. Sociaal Hoorn ziet ook dat de gemeente daarbij de problemen oplost voor de omliggende gemeenten en regio’s. Stem 16 maart 2022 op Sociaal Hoorn!

Iedereen moet gewoon zijn rekeningen kunnen betalen

Sociaal Hoorn heeft zich de afgelopen jaren ingezet om armoede te bestrijden. Dit hebben we samen met andere partijen gedaan. Het is van belang dat we dit beleid ook de aankomende jaren kunnen voortzetten en uitbreiden. Steeds vaker zien we dat mensen in de problemen komen. Of dit nu de energiearmoede is of de stijgende huurprijzen. Sociaal Hoorn wil dat iedereen een goed leven kan leiden. Stem 16 maart 2022 op Sociaal Hoorn!

Voor een groener Hoorn en maak duurzaamheid voor iedereen mogelijk

Sociaal Hoorn wil inzetten op meer groen in Hoorn. We willen dat er meer en beter onderhoud plaatsvindt. Wij willen dat de gemeente samen met de bewoners van de wijk bepaalt hoe het groen er uit gaat zien.  Sociaal Hoorn wil dat het inwoners en bedrijven van Hoorn makkelijker gemaakt wordt om te verduurzamen. Daarom moet er meer geld beschikbaar gesteld worden voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen, zonneboilers, isolatie en waterstof. Sociaal Hoorn vindt dat hier het hele jaar door geld voor inwoners beschikbaar moet worden gesteld. Stem 16 maart 2022 op Sociaal Hoorn!

Inzamelen van afval: bakken vaker ophalen

Sociaal Hoorn vindt dat het aanbieden van het afval op de huidige manier niet langer kan. Het aanbieden van de grijze bak, de groene bak en de oranje bak moet anders en vooral beter. De manier van ophalen zorgt voor veel overlast bij inwoners. In je tuin een vieze groene bak met veel stank, dat moet anders. Vooral de groene bakken moeten vaker in de zomer opgehaald worden. Stem 16 maart 2022 op Sociaal Hoorn!

Sociaal Hoorn maakt een punt van dierenwelzijn

Sociaal Hoorn wil een diervriendelijk gemeente Hoorn.  Sociaal Hoorn wil een harde aanpak van dierenmishandeling. Sociaal Hoorn vindt het een teken van welvaart dat de gemeente niet alleen voor de inwoners zorgt, maar ook opvangorganisaties kent voor dieren in haar gemeente. De dierenambulance, dierenasiel en andere dierenorganisaties in Hoorn moeten we met geld ondersteunen. Ze verdienen onze waardering. Stem 16 maart 2022 op Sociaal Hoorn!

Lekker sporten in je eigen wijk

Sociaal Hoorn wil dat er in elke wijk mogelijkheden zijn om te sporten. De openbare ruimte kan beter worden ingericht, zodat men meer beweegt en het uitdagend wordt om te gaan sporten. Ook moeten wijksporten meer ruimte krijgen, bijvoorbeeld door de aanleg van sportveldjes en het plaatsen van sportmaterialen. Sociaal Hoorn wil graag dat het stadsstrand ook een uitdagende omgeving wordt voor het bewegen en sporten. We zien er graag een skatepark. De gemeente moet hier bij de inrichting rekening mee houden. Stem 16 maart 2022 op Sociaal Hoorn!

De menselijke maat in de praktijk gebracht

Sociaal Hoorn vindt de menselijke maat écht belangrijk.  Mensen moeten worden geholpen en worden ondersteund en niet worden afgerekend. Daarom wil Sociaal Hoorn dat de formulierenbrigade mensen kan gaan helpen bij het invullen van lastige formulieren. Daarnaast wil Sociaal Hoorn dat de gemeente de formulieren eenvoudiger maakt. De formulieren zijn vaak onnodig ingewikkeld. Stem 16 maart 2022 op Sociaal Hoorn!

We gaan betaalbare woningen bouwen in Hoorn

Sociaal Hoorn wil dat de mogelijkheden van waterwoningen verder wordt onderzocht en de mogelijkheden van gemeentegrenscorrecties ten behoeve van bouwgrond en wonen. Sociaal Hoorn juicht innovatieve woonconcepten toe en vindt dat bedrijven de ruimte moeten krijgen om zelf projectontwikkelaar te zijn. Oude industrieterreinen moeten gereed gemaakt kunnen worden voor woningbouw. Stem 16 maart 2022 op Sociaal Hoorn!

Iedereen moet veilig over straat kunnen in onze gemeente

Sociaal Hoorn vindt dat alle inwoners veilig moeten kunnen wonen in hun wijk, dat kinderen veilig buiten moeten kunnen spelen en dat ondernemers veilig moeten kunnen ondernemen. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente maximaal inzetten op veiligheid door middel van actieve surveillance en controle. Stem 16 maart 2022 op Sociaal Hoorn!

Voor eenzaamheid is geen plek in Hoorn

Eenzaamheid is een groot probleem. Steeds meer inwoners voelen zich in een bepaalde mate eenzaam. Een wijkgerichte aanpak, met budget per wijk, om allerlei activiteiten te organiseren is een goede manier om samenhang te creëren. Eenzaamheidsbestrijding onder alle inwoners moet de komende vier jaar op de agenda. Stem 16 maart 2022 op Sociaal Hoorn!