ANBI-status

Sociaal Hoorn heeft de ANBI-status. Dit betekent, dat er fiscale voordelen kunnen zitten aan het doneren van gelden. Het betekent ook, dat wij de verplichting hebben om volledig transparant te zijn over onze activiteiten en financiële positie.

Activiteitenplan Sociaal Hoorn 2023

Het bestuur van sociaal Hoorn stel in het jaar 2023 de volgende activiteiten voor:

Ledenvergadering

In het tweede kwartaal van 2023 zal er een leden vergadering worden gehouden. Tijdens deze vergadering zal onder andere:

 • de jaarrekening over 2022 (juni) worden besproken en decharge worden gevraagd aan de leden;
 • de bestuurlijke mededelingen worden gedaan;
 • eventuele plannen aan de leden worden voorgelegd;
 • de politieke activiteiten worden besproken.

In het vierde kwartaal 2023 zal er een ledenvergadering worden gehouden. Tijdens deze ledenvergadering zal onder andere:

 • de begroting voor het jaar 2024 worden voorgelegd aan en vastgesteld door de leden;
 • de bestuurlijke mededelingen worden voorgelegd;
 • eventuele plannen aan de leden worden voorgelegd;
 • de politieke activiteiten worden besproken.

 

Communicatie

Het bestuur en de fractie communiceren veel activiteiten via social media. Wij zijn goed te vinden op Facebook en Instagram. De website van Sociaal Hoorn toont recente berichten over bereikte resultaten en gedane activiteiten.

Voor 2024 heeft het bestuur en de fractie de volgende doelen:

 • Vier keer per jaar wordt een update naar de leden over politieke acticiteiten gegeven;
 • Minimaal vier keer per jaar wordt een ledenbijeenkomst gehouden in de vorm van een borrel op vrijdagmiddag;
 • In 2024 gaan we voor 600 'vind ik leuk' op Facebook (nu ruim 500);
 • Het bijwonen van een fractiebijeenkomsst is voor ieder lid mogelijk.

 

Activiteiten

Sociaal Hoorn maakt de slogan 'Midden in de samenleving' waar. Wij zijn in 2023 zichtbaar in de stad, de wijken en de buurten. Wij komen tot in de haarvaten van de Hoornse samenleving. Wij bezoeken verenigingen, sociale initiatieven, evenementen, wijkoverleggen en meer. Voor 2023 willen wij de volgende activiteiten ondernemen:

 • Wij staan 10 keer met de stand in Hoornse wijken;
 • Wij doen mee met 'Battle for life';
 • Wij ondernemen minimaal 10 werkbezoeken als fractie/bestuur;
 • In het najaar 'adopteren' wij een supermarktfiliaal voor de voedselbank-actie;
 • Wij houden 1 keer een folderactie in een 'win-wijk' en een wijk waar wij veel stemmen hebben gehaald.

 

Donaties en financiën

Sociaal Hoorn is een politieke partij. Sociaal Hoorn krijgt geen landelijke subsidie. 

Ieder raadslid draagt per maand € 100,- af aan de partij. Jaarlijks is dit € 1.200,-.

 

Sociaal Hoorn kent verder een lidmaatschapsbijdrage van € 10,- per jaar per lid.

 

Als politieke partij zittend in de gemeenteraad van Hoorn is het mogelijk om gebruik te maken van het fractiebudget. Voor Sociaal Hoorn is dit € 3.500,- per jaar. Sociaal Hoorn kan hier op basis van declaraties gebruik van maken. De declaraties zijn aan en aantal voorwaarden vanuit de gemeente gebonden. Er vindt door de griffie toetsing aan deze voorwaarden plaats.

 

Het is mogelijk om te doneren aan Sociaal Hoorn. Wij zijn een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Zie voor meer informatie hierover de pagina Doneren.

 

Jaarlijks vindt er een controle door de kascommissie plaats. Zij presenteren de bevindingen in de Algemene ledenvergadering en adviseren de vergadering over het verlenen van decharge aan het bestuur. In 2021 is er tijdens de controle geconstateerd, dat de gemeente een aantal declaraties niet heeft uitgekeerd. Dit is door de gemeente rechtgezet. 

 

Sociaal Hoorn besteedt het geld aan de jaarlijkse activiteiten uit het activiteitenplan. Daarnaast wordt er een reserve aangelegd op de spaarrekening. Deze reserve is bedoeld voor de verkiezingscampagne van 2026.

 

Cijfers over 2021

Op 1 januari 2021 stond er op de rekening van Sociaal Hoorn € 3.652,61.

Op 31 december 2021 stond er op de rekening van Sociaal Hoorn € 8.185,03.

 

Op de spaarrekening van Sociaal Hoorn stond op 1 januari 2021 € 7.300,-.

Op de spaarrekening van Sociaal Hoorn stond op 31 december 2021 € 7.300,-

 

Cijfers over 2022

Op 1 januari 2022 stond er op de rekening van Sociaal Hoorn € 8.185,03.

Op 31 december 2022 stond er op de rekening van Sociaal Hoorn € 1.095,30.

Er is totaal een bedrag van € 20.226,88 overgemaakt in 2022. Er is vanuit de spaarekening, lidmaatschapsbijdragen en donaties totaal € 13.137,15 overgemaakt op de rekening. De uitgaven zijn gedaan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

 

Op de spaarrekening van Sociaal Hoorn stond op 1 januari 2022 een bedrag van € 7.300,-.

Op de spaarrekening van Sociaal Hoorn stond op 31 december 2022 een bedrag van € 0,-.

 

 

Introductie

Sociaal Hoorn is de sociale, lokale partij in Hoorn.

Bestuur

Het bestuur stelt zich graag aan je voor.

Agenda

Lees alles over wat er op de agenda staat voor elke vergadering.

Lid worden

Word lid van de sociale, lokale partij van Hoorn.

Contact

Lees hoe je contact met ons kunt opnemen.

Onze mensen

Lees hier wie nu onze wethouder namens Sociaal Hoorn is en wie er nu in de gemeenteraad zitten.